BLARICUM - Op donderdag 15 oktober 2020 ondertekenden wethouders Kennis (Blaricum), De Boer-Leijsma (Eemnes) en Stam (Laren) het sportakkoord voor de BEL-gemeenten. De medeondertekenaars zijn partners in de sport, zoals sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.


Het sportakkoord is door ongeveer 30 organisaties getekend. Het is bedoeld om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Vanwege de coronamaatregelen vond de ondertekening digitaal plaats.

In het sportakkoord staan 6 ambities benoemd:

  1. inclusief sporten en bewegen
  2. duurzame sportinfrastructuur
  3. vitale sport- en beweegaanbieders
  4. positieve sportcultuur
  5. jong & vaardig in bewegen
  6. topsport die stimuleert

Sportformateur Marieke Pol (rechts op de foto) heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het sportakkoord. Daarbij heeft zij overleg gehad met partners uit de sportwereld en hen bij elkaar gebracht. Nu het sportakkoord getekend is, draagt Marieke Pol het stokje over aan een werkgroep die verdergaat met de uitwerking van de ambities.