BUSSUM - Gooise Meren Beweegt organiseert samen met Versa Welzijn een Sportmix voor vrouwen met een migratieachtergrond. Deelnemers maken op een laagdrempige manier kennis met verschillende sporten. De Sportmix is elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in de sporthal in de Wester Eng in Bussum. Wilt u een keer meedoen of wilt u meer informatie? Bel Esther Lindhout 06 270 257 03 of mail naar elindhout@versawelzijn.nl.

De Sportmix is voor vrouwen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. Dit kan zijn omdat ze er niet mee zijn opgegroeid, de vaardigheden missen, sport ondergeschikt is binnen hun cultuur, niet bekend zijn met gemengd sporten of kosten een belemmering vormen.