HILVERSUM - Dinsdag heeft het college van B&W ingestemd met de interne verbouwing van de aula van begraafplaats Bosdrift. De Uitvaartstichting Hilversum (USH) heeft het voornemen om de aula grenzend aan de algemene begraafplaats Bosdrift per januari 2021 te gaan huren van de gemeente Hilversum. Dit gebouw wordt het hoofdkantoor van de USH. De plannen van de USH voor de Bosdrift maken definitief een einde aan nieuwbouwplannen op begraafplaats Zuiderhof.


Wethouder begraafplaatsen Arno Scheepers is tevreden met de ontwikkelingen: “De Bosdrift is een prachtig pand dat al sinds 1964 niet meer permanent in gebruik is. Ook sinds de renovatie van de buitenkant van het pand in 2017 zijn er alleen tijdelijke huurders geweest. Door de plannen van de Uitvaartstichting komt daar verandering in en krijgt de Bosdrift weer haar oorspronkelijke functie terug. Dat is heel mooi nieuws!” Bijkomend voordeel van de huur van de Bosdrift is dat er geen nieuwbouw nodig is voor de USH op begraafplaats Zuiderhof. Het investeringskrediet dat voor de verbouwing nodig is, wordt in februari 2020 in de Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen behandeld. Besluitvorming in de gemeenteraad staat gepland voor 4 maart 2020.

De USH heeft ook plannen met de begraafplaats zelf. Het Hilversumse landschapsarchitectenbureau Karres en Brands heeft plannen ontwikkeld om de begraafplaats gefaseerd te renoveren. Onder andere de groen- en padenstructuur wordt flink aangepakt. Hiermee gaat de stichting in 2020 van start.

Aula Bosdrift
Naast kantoorruimte voor directie en staf, krijgt ook het USH-team Groen en Begraven zijn plek in de aula aan de Bosdrift. Het archief van de Uitvaartstichting wordt hier ondergebracht en de oude eerste en tweede klasse wachtkamers worden in ere hersteld. Ook is het de bedoeling dat er in de toekomst bij uitvaarten op de begraafplaats Bosdrift voor de familie gelegenheid is om een samenkomst of plechtigheid te organiseren. Tevens wordt in de aula een 24-uurs opbaarkamer gerealiseerd. Op de zolderverdieping komt een vergaderfaciliteit.

Winstwaarschuwing voor 2019
Naast de plannen voor de Bosdrift heeft het college ook de meerjarenbegroting 2020-2024 en de tarieven voor 2020 van de USH goedgekeurd. De directie van de USH heeft een winstwaarschuwing voor het financiële resultaat van in 2019 afgegeven. Door de opening van het nieuwe crematorium in Laren is het aantal crematies in de eerste 9 maanden van 2019 ernstig teruggelopen. Ondanks de tegenvaller in 2019 is de verwachting voor de toekomst positief. Er is in de afgelopen maanden veel geïnvesteerd in de naamsbekendheid van de stichting en de relaties met de uitvaartondernemingen in de regio zijn versterkt. Het effect hiervan is te zien in het laatste kwartaal van 2019. Directeur Anita van Loon: “We zien in dit kwartaal een toename van het aantal crematies en begrafenissen. De meerjarenbegroting voor het jaar 2020 en de komende jaren is realistisch en iets naar beneden bijgesteld. De verwachting is dat vanaf het jaar 2021, zelfs met de hogere huurlasten van de aula Bosdrift, ondanks een hogere huur door de huur van aula Bosdrift weer een positief resultaat wordt behaald.”

Nieuwe ontwikkelingen
Vanaf het tweede kwartaal is het mogelijk op begraafplaats Bosdrift een natuurgraf te kopen. Een natuurgraf is eeuwigdurend en hiermee wordt een voor Hilversum en omgeving nieuwe dienst aangeboden, waar nu al vraag naar is. Ook is het mogelijk om vanaf 2021 om de 24-uurs opbaarkamer te huren voor kleine uitvaartondernemers zonder locatie, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om een begeleide condoleance in één van de wachtkamers aan te bieden. De USH is tenslotte bezig met het aanleggen van een foetusveld op een van de begraafplaatsen.

Kwaliteit begraafplaatsen
Ook de komende jaren zet USH sterk in op de kwaliteit van de begraafplaatsen. Voor alle drie de begraafplaatsen zijn plannen ontwikkeld om deze locaties weer in oude luister te herstellen. Voor de Noorderbegraafplaats en Zuiderhof is door het bureau Sweco een adviesplan uitgewerkt. De uitvoering wordt de komende jaren mee genomen in de onderhoudsplannen van de USH.