BLARICUM - Op maandag 26 april 2021 ontvingen 5 inwoners uit Blaricum tijdens de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten. Het gaat om de heer Kastelein, de heer Van Aalst, mevrouw Cornelis-Carstens en mevrouw Hund. Burgemeester Joan De Zwart-Bloch verblijdde hen die ochtend met dit feestelijke nieuws en sprak hen online toe. Diezelfde middag kregen de gedecoreerden de versierselen thuis door de burgemeester overhandigd.


De heer Wolvetang woont sinds kort in Blaricum. Omdat de heer Wolvetang zijn bijzondere verdiensten verricht in de gemeente Huizen, ontvangt hij uit handen van de burgemeester van Huizen, Niek Meijer, de Koninklijke Onderscheiding.

De heer Kastelein

Als unieke wetenschapper heeft professor Kastelein wereldwijd een groot stempel gedrukt op onderzoek naar cholesterol, vetstofwisseling en slagaderverkalking. Hij ontdekte afwijkingen bij families met vroeg optredende hart- en vaatziekten. De heer Kastelein leverde meerdere innovatieve bijdragen aan de wetenschap, begeleidde jonge promovendi, was medeoprichter van een gentherapiebedrijf en schreef mee aan meer dan 900 wetenschappelijke publicaties. De heer Kastelein behoort tot de top 100 meest invloedrijke wetenschappelijke onderzoekers in de wereld.

De heer Van Aalst

Al decennialang zet de heer Van Aalst zich in voor diverse Rooms-katholieke kerken. In verschillende functies is hij tot op de dag van vandaag nog actief. Zo vervult en vervulde hij de rollen van voorzitter, lector, lekenvoorganger en bood ondersteuning aan pastoren in binnen- en buitenland. De Rooms-katholieke instellingen konden én kunnen altijd op hem bouwen. Vanaf 1974 tot heden is de heer Van Aalst voorzitter van de activiteitencommissie in St. Vituskerk Blaricum. Ook was hij van 2003 - 2007 als voorzitter van de bouwcommissie betrokken bij de renovatie van deze kerk. Daarnaast is de heer Van Aalst sinds 1980 - tot op heden voorzitter en vrijwilliger van de samenwerkende RK parochies/parochiële charitas instelling (PCI).

Mevrouw Cornelis-Carstens

Al sinds 1988 maakt mevrouw Cornelis-Carstens zich als vrijwilliger sterk in diverse functies. Zo was zij jarenlang actief als leider (later voorzitter kinderkerk) van de Protestantse Gemeente Blaricum en als Secretaris Opleidingen voor de VVAO - Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding. Tot op de dag van vandaag is mevrouw Cornelis-Carstens nog steeds actief voor beide organisaties, ditmaal in de rol als webmaster. Ook vervult zij tot op heden de rol van bestuurslid bij de Blaricumse Lawn Tennis Club (BLTC) en is zij bestuurslid (coördinator vrijwilligers) van de Stichting Centrale Accommodatie De Blaercom.

Mevrouw Hund

Mevrouw Hund is vanaf 1995 werkzaam als vrijwilliger bij de Zonnebloem. Zij werd daar de spil van de afdeling Laren/Blaricum en levert met grote inzet en toewijding een bijdrage aan het welzijn van de gasten. Ook via bestuursfuncties, de activiteitencommissie, fondsenwerving en vele huisbezoeken. Zij is daar zeer graag gezien. Daarnaast werkt zij al vele jaren wekelijks enkele uren als ondersteuner bij Verpleeghuis de Torenhof, onderdeel van Vivium zorggroep. Verder is zij meer dan 40 jaar wijkhoofd van het collecteteam van het KWF als ook van de Nierstichting. Ten slotte assisteert zij periodiek bij evenementen van de Stichting Vier het Leven.

De heer Wolvetang

De heer Wolvetang is van 2005 tot heden voorzitter van het Huizer Veteranen Comité. Hij zet zich in voor de Nationale Veteranendag en de jaarlijkse herdenkingen. Daarnaast coördineert hij lokale en regionale activiteiten. Tevens is hij van 2005 tot heden vrijwilliger bij het Dienstencentrum De Brassershoeve. Hij organiseert elke week een klaverjasmiddag.

De Koninklijke Onderscheiding wordt later uitgereikt door de burgemeester van Huizen. De foto volgt nog.

Benoemingen

De heer Kastelein is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De heer Van Aalst, mevrouw Cornelis-Carstens, mevrouw Hund en de heer Wolvetang zijn alle vier benoemd als lid in de Orde van Oranje-Nassau.