GOOISE MEREN - Er mogen geen zonne- en windmolenparken in en rond de beschermde Gooise natuurgebieden komen. Dat stellen de Gooise VVD-fracties. Ze willen dat de 'zoekgebieden' voor zulke parken in 't Gooi worden geschrapt uit de zogeheten Regionale Energiestrategie.

Anderhalve maand geleden werd de ambitie gepresenteerd om windmolens te plaatsen en zonnevelden te maken in de Gooise natuur. Er wordt onder meer gesproken over zonne- en windmolenparken op het Gooimeer, windmolens in de Bloemendalerpolder van Weesp, zonnepanelen langs de snelweg A1 en windmolens langs de snelweg A27.

De plannen stuiten op verzet. Eerder liet ook het Goois Natuurreservaat al weten grote afkeer te hebben tegen de plannen.

Nu gaan deze stemmen ook in de politiek op. De Gooise VVD-fracties zien niets in de komst van de zonne- en windmolenparken naar de regio. "De VVD is van mening dat wij het landschappelijke en natuurhistorische karakter van de streek moeten behouden", zo laten de gezamenlijke fracties weten.

Zoekgebieden van tafel
De VVD-fracties willen de Gooise zoekgebieden van tafel krijgen. "De VVD is verbaasd over de zoekgebieden, te meer omdat ook is vastgesteld dat er geen of weinig steun is voor zon en wind in natuurgebieden en cultuurhistorisch landschap. Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Goois Natuurreservaat trokken hierover in februari al aan de bel", aldus de partij. "Er is volgens de VVD bovendien geen noodzaak voor al te ambitieuze plannen. Gebleken is, dat de voorlopige optelsom van de 30 regio’s de opgave van Nederland nu al overtreft, terwijl er nog tientallen jaren voor ons liggen met nieuwe technologie, zoals aqua- en geothermie."

De plannen voor de zonne- en windmolenparken die nu op tafel liggen zijn nog allesbehalve definitief. Bovendien moeten de plannen 'pas' in 2030 uitgevoerd zijn. Toch wil de VVD nu al een signaal afgeven.