BLARICUM - Het voorlopig ontwerp voor de Stroomzijde is eind april in de klankbordgroep besproken.


De belangrijkste wijziging ten opzicht van het eerdere ontwerp is een nieuw ontwerp voor de Gordiaanse Knoop. Dit kruispunt wordt voorzien van verkeerslichten en een aparte opstelstrook voor de bus. Ook wordt het moeilijker voor auto’s en busjes om rechtdoor te rijden op de Gordiaanse Knoop. Dit levert nu vaak gevaarlijke situaties op.

Een andere belangrijke wijziging van het ontwerp is het verplaatsen van de (fiets)oversteek van de Gooische Dreef naar de Gordiaanse knoop. Omdat fietsers en voetgangers daar met een verkeerslicht kunnen oversteken, verbetert voor hen de veiligheid. Zoals eerder besloten blijft de toegestane snelheid op de Stroomzijde 30 km per uur. Om dit te benadrukken, wordt ter hoogte van de splitsing Gooische Dreef / Stroomzijde een snelheidsremmend plateau (langgerekte drempel) gemaakt.

Binnenkort worden de omwonenden en raadsleden geïnformeerd over het totaal aan maatregelen en de inpassing daarvan. Ook de planning wordt dan besproken. Het voorlopig ontwerp is al wel te bekijken.