NAARDEN-BUSSUM - Op het spoortraject Naarden-Bussum rijden 3 weken lang geen treinen vanwege grootschalige werkzaamheden aan het spoor. De provincie Noord-Holland heeft dit moment aangegrepen om € 17 miljoen te investeren in de aanleg van 9 faunapassages in en rondom natuurgebied Naardermeer.

In natuurgebied Naardermeer vormt het spoor tussen Naarden en Weesp een enorme hindernis voor dieren. De doorkruising zorgt ervoor dat soorten nauwelijks van de ene naar de andere kant gaan. Door de aanleg van de 9 faunapassages wordt het leefgebied van bijvoorbeeld otters, kikkers en salamanders vele malen groter. De passages hebben verschillende afmetingen. De grootste – de Voormeerpassage – is tegelijkertijd een tunnel voor dieren, fietsers en voetgangers. Deze tunnel was de ontbrekende schakel in de recreatieve route Rondje Naardermeer.

Dwarsligger
De aanleg van de kleinste faunapassage begon op 19 augustus. Dit zijn twee spoorbielzen die specifiek voor dit project zijn ontworpen door ontwerpbureau Movares. De door hen ontwikkelde zogenaamde dwarsligger faunapassage is een spoorbiels met een opening, waardoor kleine dieren als salamanders en kikkers direct onder het spoor kunnen oversteken. De provincie, ProRail en Movares monitoren de komende 2 jaar welke dieren gebruikmaken van deze passage, en in welke mate. Daartoe ondertekenden gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap), Kees Rutten van ProRail en Carla Molenaar van Movares op 19 augustus een overeenkomst.