HILVERSUM - Met de aanleg van de nieuwe wandelvlonders over het herstelde Monnikenwater is de herinrichting van het Landgoed Monnikenberg afgerond. Door een combinatie van aanpassingen ontstaat er een aaneengesloten en afwisselend natuurgebied voor mens en dier.


De afgelopen periode is er veel veranderd. Met de nieuwe natuurbrug Anna’s Hoeve is de natuur tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug met elkaar verbonden. Het oude Monnikenwater is hersteld en er is nat heidegebied gemaakt. Hierdoor krijgen bijzondere planten de ruimte. Ook is een deel van de oude akker opnieuw ingericht als foerageergebied voor de das die in dit gebied leeft.

Wandelen

In de omgeving van de natuurbrug Anna’s Hoeve komen recreanten en dieren dichtbij elkaar. Voor dieren die de natuurbrug gebruiken is het belangrijk om een rustig en veilig leefgebied te hebben. Daarom is het gebied rond de natuurbrug rustgebied geworden en is het niet meer vrij toegankelijk. Wandelaar kunnen nog steeds over het landgoed blijven lopen. Voor hen is de padenstructuur aangepast en is met het nieuwe vlonderpad een extra wandelmogelijkheid over het herstelde Monnikenwater gemaakt. Op een deel van het landgoed blijven aangelijnde honden welkom. Op het vlonderpad en in het gebied ten oosten daarvan zijn honden niet toegestaan. Meer informatie over de rust en wandelzones staat op de informatieborden in het gebied.

Groene Schakel

Met een faunatunnel onder de A27 en de recent geopende natuurbrug Anna’s Hoeve over de wegen en spoorlijn, wordt de natuur tussen de Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi met elkaar verbonden. De aanleg van deze natuurverbinding heet de Groene Schakel. De Groene Schakel is een initiatief van de provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat, gemeenten Hilversum en Laren, ProRail en Rijkswaterstaat. Het project Voltooiing Groene Schakel zorgt voor ontwikkeling van de natuur rondom de faunatunnel en de natuurbrug en voor verbetering van de recreatievoorzieningen in het gebied.