HILVERSUM - Het definitief ontwerp voor de toekomstige inrichting van Anna’s Hoeve en Monnikenberg is zo goed als klaar. De bestuurders van de deelnemende partners in het project Voltooiing Groene Schakel, nemen medio oktober kennis van het ontwerp. Daarna worden de documenten gepubliceerd.

Naar aanleiding van de reacties op het voorlopig ontwerp, zijn er nog wat (kleine) wijzigingen doorgevoerd. De fietspaden zijn versmald tot 1,80 meter en op een aantal plekken is de route van het wandelpad aangepast, bijvoorbeeld om waardevolle bomen te sparen. Er komt geen aparte route door het bos voor mountainbikers, daarvoor is het gebied te klein. Om het leefgebied van de dassen op Monnikenberg zo min mogelijk te verstoren, laten we de akker grotendeels intact.

Het projectteam bestaat uit adviseurs vanuit de provincie Noord-Holland, Stichting Goois Natuurreservaat en de gemeenten Hilversum en Laren. Nadat het definitief ontwerp formeel is afgerond, start de provincie met het aanbesteden van het werk. De uitvoering staat in de planning voor najaar 2021 tot de zomer van 2022.