'S-GRAVELAND - De Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse Vaart, bestaande uit bewoners aan de vaart, heeft besloten niet toe te treden tot de bewonersfederatie van de provincie Noord-Holland. De provincie heeft dit opgericht om zo de bewoners van de projecten van de Oostelijke Vechtplassen een stem te geven. Maar de vaartbewoners vinden de vorm waarvoor gekozen is geen goede en evenwichtige weergave van de vele belangen van de verschillende bewonersgroepen in het gehele Oostelijke Vechtplassengebied.


Door het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen worden een hoop projecten tegelijkertijd opgepakt, dus zijn er intussen een hoop bewonersverenigingen ontstaan. Van de actiegroep Horndijk-bewoners over de vaarverbinding door de Loenderveense Plas, tot de grondeigenaren in Kortenhoef die hun land dreigen kwijt te raken en natuurlijk de bewoners aan de 's-Gravelandse Vaart die tegen een vaarverbinding zijn.

Het zit de bewoners van vele projecten dwars dat ze in eerste instantie nooit bij de plannen in de Oostelijke Vechtplassen zijn betrokken. De provincie probeert dat nu goed te maken door een bewonersfederatie inspraak te geven in de plannen.

Bewonersfederatie
De federatie is volgens de provincie een eerste aanspreekpunt voor bewonersverenigingen. Daarbij heeft de federatie een rol in het stimuleren en coördineren van brede deelname van bewoners, zo stelt de provincie. En daar gaan de vaartbewoners niet in mee.

"De bewonersfederatie zal een lange lijst aan onderwerpen willen bespreken, waardoor ons enige punt ondergesneeuwd kan raken. Daarnaast zien ze niet in wat het voor nut heeft als wij meepraten over kwesties in bijvoorbeeld Loosdrecht en de belanghebbenden uit Loosdrecht meepraten over onze bezwaren", aldus Richard van Noord namens de vaartbewoners. Hij zegt dat hij liever uitsluitend over 'ons dorp en onze 's-Gravelandse Vaart' spreekt. "Waarom het nuttig zou zijn voor de belangen van alle bewoners van al deze verschillende gemeenten om zich te bundelen, is ons niet duidelijk."

Daarnaast vinden ze dat de verdeling tussen de aantallen bewoners (-groepen/verenigingen) en de ondertekenaars van het Gebiedsakkoord niet in verhouding zijn. De bewonersfederatie krijgt twee zetels in de regiegroep en één zetel in de stuurgroep, terwijl de ondertekenaars van het Gebiedsakkoord elk een eigen zetel in beide groepen hebben.