HUIZEN - Burgemeester en wethouders van Huizen gaan toch aangifte doen tegen een lek op het eigen gemeentehuis. Dat meldt wethouder Marlous Verbeek aan de gemeenteraad.

Het lek zou gevoelige informatie in de kwestie rond de 'sjoemelambtenaar' hebben doorgespeeld aan de pers. Dat is een kwestie die de gemeente Huizen al veel langer bezighoudt. De 'sjoemelambtenaar' was de teamleider van de afdeling 'Wijkbeheer en Service'. Hij stalde met neppe facturen voor een half miljoen euro aan gemeentegeld bij bedrijven. Hij werd daarop de laan uit gestuurd.

Nadat de zaak aan het licht kwam, vertelde het lek tegen dagblad De Gooi en Eemlander dat er ook enkele andere topambtenaren van dezelfde afdeling naar huis waren gestuurd vanwege de kwestie. Hen wordt verweten dat ze niet goed zouden hebben opgelet. De gemeente Huizen wilde die informatie liever binnenskamers houden.

Flink aandringen
Het Huizer college zag eerder niets in een (recherche)onderzoek naar en aangifte tegen het lek, onder meer omdat het dacht dat dat niets zou opleveren en bovenal te veel zou kosten. Na flink aandringen van de gemeenteraad ging het college toch overstag en besloot het dat dat onderzoek er toch kwam.

Dat gaat nu dus ook nog eens leiden tot een aangifte tegen het lek. Volgens het college gebeurt dat 'na intensief overleg met het Openbaar Ministerie'. Huizen meldt zich woensdag stipt om 9.00 uur op het politiebureau aan de Graaf Wichmanlaan, recht tegenover het gemeentehuis om aangifte te doen tegen haar medewerker.

Waar de aangifte toe leidt, is nog afwachten. Voor zover bekend weet het Huizer college niet wie het lek is.