MUIDEN - In het natuurgebied Waterlandtak-West in Muiden zijn waterbuffeltjes geboren. Het gaat om ieder geval 2 kalfjes. Hoogstwaarschijnlijk is er ook een 3e, die zich nog verscholen houdt tussen de bomen en begroeiing.


Een kudde van 8 volwassen dieren leeft sinds dit voorjaar het nieuwe natuurgebied Waterlandtak-West, aangelegd door de provincie Noord-Holland. De waterbuffels “beheren” daar de natuur: ze grazen ongewenste snelle begroeiing (zoals wilgen) kort, zodat het water open blijft en bijzondere bloemen en planten de ruimte krijgen.

Eerste waterbuffeltjes
Wouter Slors van FREE Nature beheert de kudde en ontdekte de kalfjes als eerst: “Ongeveer een maand geleden zonderde de eerste buffel zich af om te kalven. Ongeveer 2 weken is ze 'kwijt' geweest. Terwijl de kudde vooral aan de Maxis kant zat, bleek zij in de hoek bij Muiden te zitten. Na die 2 weken sloot zij zich weer bij de kudde aan, met kalf.” Kort daarna is er op vergelijkbare wijze nog een kalfje geboren. Het zijn de eerste 2 geboren waterbuffels in de Waterlandtak-West.

Op zoek naar het derde kalf
De begroeiing is in deze tijd van het jaar op het hoogtepunt, waardoor het lastiger is om alle waterbuffels meteen te vinden. Overdag verblijven ze vaak in de schaduw van het bos, weet Wouter Slors: “Om de bewegingen van de dieren te volgen en omdat er ook in de nacht en schemering bewogen wordt, hebben we op initiatief van vrijwilliger Jan Portengen bij de tunnel onder de weg door een rulle plek gemaakt. Hier harken we de pootafdrukken steeds weg, om de beweging van de kudde te volgen. Vorige week zagen we aan de oostkant van de tunnel afdrukken van een waterbuffel. En een dag later wederom, maar nu van een volwassen buffel met ernaast kleine hoefjes, richting westkant. Een derde kalf ligt dus voor de hand, alhoewel we het nog niet met onze eigen ogen hebben kunnen gezien.”

Zelf kijken
De kudde waterbuffels wordt regelmatig gecontroleerd door FREE Nature maar leeft verder zoveel mogelijk zelfstandig en in rust. Het natuurgebied is dan ook niet toegankelijk voor bezoekers. Wie toch wil kijken kan terecht op het oostelijk deel, bij de Carpoolplaats Muiden. Hier heeft de provincie een verhoogd uitkijkpunt gemaakt, met een informatiebord. Of vanaf het fietspad Maxisweg, naast het westelijk deel. Bezoekers wordt geadviseerd een verrekijker mee te nemen. En een dosis geduld, want de begroeiing is hoog en ook de beheerders moeten soms goed zoeken.

Pilot Waterlandtak-West
In 5 jaar tijd onderzoekt de provincie Noord-Holland samen met Staatsbosbeheer of met natuurlijke begrazing de natuurdoelen in Waterlandtak-West kunnen worden behaald: de natuurverbinding en biodiversiteit versterken. Het gebied is een voormalige snelweg, heringericht tot natuur. Het waterrijke terrein vormt de schakel tussen het Naardermeer en Waterland ten noorden van Amsterdam. Met deze nieuwe waterverbinding wil de provincie Noord-Holland het leefgebied van bijzondere planten en dieren vergroten. Met name de otter en ringslang gaan naar verwachting profiteren van deze verbinding door het water. Deze zomer werd al een bever gespot.

Natuurlijke bio-engineers
De dieren grazen de begroeiing weg en kunnen eenvoudig door het water zwemmen. Waterbuffels verplaatsen zich tussen eilandjes en maken onderweg nieuwe paden en poeltjes door de drassige gebieden. Daarmee houden ze de natte verbindingszone open voor andere dieren en creëren ze micro-milieus. De waterbuffels onderhouden dus niet alleen het gebied, ze zijn ook de bio-engineers die het gebied gaan vormgeven.

Natuurontwikkeling Diemerscheg
Waterlandtak-West is onderdeel van het project Natuurontwikkeling Diemerscheg. De Diemerscheg is een groene verbindingszone ten oosten van Amsterdam, verspreid over Diemen, Weesp en Muiden. Op 4 locaties worden natuurverbindingen versterkt of komt er nieuwe natuur. Hiermee vergroot het leefgebied van zeldzame planten, kleine (water)zoogdieren en water- en moerasvogels. Het project draagt bij aan de voltooiing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Een deel van de nieuwe natuur is compensatie voor de verbreding van de rijkswegen A1/A6 (Schiphol, Amsterdam en Almere). De provincie richt de gronden dusdanig in dat beheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de gewenste natuurdoelen kunnen realiseren.