BLARICUM - De herinrichting van Weidevogelgebied De Kampen bij Blaricum is zo goed als afgerond.


Afgezien van een paar werkzaamheden na het broedseizoen is de opknapbeurt van het gebied klaar. Om dit te vieren vond woensdag 10 mei een feestelijke bijeenkomst plaats met bestuurders en medewerkers van de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, de Agrarische Stichting Blaricum, de gemeente Blaricum en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet.

"Zó belangrijk voor weidevogels"

Gedeputeerde Natuur en Landschap Esther Rommel was aanwezig bij de afronding. Ze bezocht het gebied vorig jaar ook en zag duidelijk verschil: “Ik ben blij dat de inrichting van het gebied zo goed als klaar is. Gebieden als deze zijn zó belangrijk voor weidevogels zoals de grutto. Het project kende een lange aanloop en dan is het altijd mooi om het resultaat te zien: een aaneengesloten en natter gebied, dat hopelijk veel broedsucces gaat opleveren.”

Populatie weidevogels heeft het moeilijk

De Kampen is een polder ten zuidoosten van de A27 bij Blaricum. Een deel van deze polder is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is nu ingericht als hoogwaardig weidevogelgrasland. Er komen veel weidevogels voor in het gebied, maar onder meer door voedseltekort overleven er te weinig jonge vogels om de populatie in stand te houden.

Nieuwe inrichting voor betere waterhuishouding

Voor de herinrichting van het gebied werkten de provincie, de gemeente Blaricum, Staatsbosbeheer, de Agrarische Stichting Blaricum en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen aan een plan. Hierin staat de aanpassing van de waterhuishouding, waardoor de waterstand in het gebied in het voorjaar verhoogd kan worden. Hiervoor zijn sloten en greppels aangelegd en dammen en duikers aangelegd of verplaatst. Een paar bestaande sloten en greppels zijn verbreed en voorzien van minder steile waterkanten. Hierdoor heeft het gebied nu meer bereikbare en drassige oevers waar de weidevogels hun voedsel kunnen zoeken.

Provincie initiatiefnemer en financier

De provincie Noord-Holland is de initiatiefnemer en financier van het project. Nu de werkzaamheden zijn afgerond wordt de verdere ontwikkeling en het beheer van het gebied weer opgepakt door eigenaren Staatsbosbeheer en de Agrarische Stichting Blaricum. Riena Tienkamp (hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland) en Tjeerd Wassenaar (voorzitter Agrarische Stichting Blaricum) ondertekenden daarom de gezamenlijke beheerafspraken. Na dit feestelijke moment volgde een wandeling door het nieuw ingerichte gebied met alle aanwezigen.