HILVERSUM - De provincie is begonnen met het afgraven van een deel van het weiland in Monnikenberg.


Dit is nodig omdat hierdoor voor het Gooi zeldzaam nat heidegebied en schraalgrasland kan ontstaan. Dit type landschap is belangrijk voor verschillende (kwetsbare) diersoorten zoals de levendbarende hagedis, de hazelworm en de heivlinder.

De gebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg worden het komende jaar opnieuw ingericht. Hierdoor wordt de omgeving van de in aanbouw zijnde natuurbrug aantrekkelijker voor meer plant- en diersoorten. Tegelijkertijd zorgt de herinrichting ook voor verbetering van de recreatieve voorzieningen in het gebied.

Weiland Monnikenberg

Op de locatie van het huidige weiland in Monnikenberg heeft vroeger hoogveen gelegen. Dit is destijds afgegraven waardoor een ven ontstond; het Monnikenwater. In de 19e eeuw is dit ven grotendeels gevuld met grond en is het ingericht als weiland. Omdat de waardevolle veenlaag nog steeds in de bodem aanwezig is en het grondwater hierdoor hoger is dan in de rest van de omgeving, is besloten een deel van het weiland af te graven en het ven te herstellen. Het grootste deel van het weiland blijft nog wel weiland. Hierdoor kunnen de aanwezige dassen in het gebied voldoende voedsel blijven vinden. Deze nieuwe weide wordt gevarieerder door dat we het inzaaien met een gras-klavermengsel.

Grondtransport

De komende periode is er veel transport van Monnikenberg naar Anna’s Hoeve omdat de grond die vrijkomt bij het afgraven wordt hergebruikt om grondwallen langs de spoorlijn, de busbaan en de nog aan te leggen Verlegde Weg over Anna’s Hoeve te maken. Deze natuurlijke afscheiding zorgt ervoor dat dieren (én recreanten) in het natuurgebied geen last hebben van het licht en geluid van voertuigen.