BUSSUM - Ons land telt zo’n 6,4 miljoen amateurkunstenaars. Dat betekent dat bijna één op de drie inwoners in zijn of haar vrije tijd bezig is met amateurkunst. Vaak via een lokale vereniging. Niet iedereen weet nog welk talent in hem of haar huist en veel verenigingen hebben het moeilijk. Amateurkunstgroepen kampen met een terugloop in leden en vrijwilligers, te weinig locaties om te repeteren of op te treden of een tekort aan inkomsten. Zij zijn dus vaak op zoek naar oplossingen, en die zijn er!


De Noord-Hollandse stichting Plein C biedt hulp en expertise die bijdraagt aan het (her)opbouwen van amateurkunst in Noord-Holland. Amateurkunstgroepen, - beoefenaars, kunst(vak)docenten, kunstaanbieders en iedereen die op één of andere wijze betrokken is bij amateurkunst, kan gebruik maken van gratis toegankelijke trainingen en bijeenkomsten over financiering, ledenwerving en branding en gratis kennismaking met amateurkunst in de eigen regio via de Culturele Kinderroute.

Trainingen:

In ’t Gooi is op dinsdag 12 september de gratis toegankelijk training introductie financiering amateurkunstgroepen. De training vindt van 19.30-22.00 uur plaats op de repetitie locatie van Show- & Marchingband ViJoS, Ceintuurbaan 45 in Bussum.

Online zijn er verdiepingsmodules te volgen over Fondsenwerving (10 oktober, 19.30-21.30 uur), Crowdfunding (17 oktober, 19.30-21.30 uur) en Sponsoring (24 oktober, 19.30-21.30 uur).

De onlinetraining Slim deelnemers werven bestaat uit drie sessies. Deze vinden plaats op 1, 15 en 29 november, van 19.00-21.00 uur.

Voor alle trainingen geldt: deelname is gratis, aanmelding verplicht.
Meer informatie en aanmelden: www.pleinc.nl/amateurkunst

Gratis kennismaken met amateurkunst: Culturele Kinderroute:

Ook aan de kinderen in ’t Gooi is gedacht: van 1 tot en met 22 oktober kunnen alle kinderen van 4 – 12 jaar via proeflessen gratis kennismaken met kunstgroepen in ’t Gooi. Meer dan 10 verschillende muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, dansscholen zetten hun deuren wagenwijd open, dus meld je aan en ontdek de kunstenaar in jezelf. Zondag 22 oktober wordt de Culturele Kinderroute van 14.00-17.00 uur feestelijk afgesloten met een eindfeest in het Brinkhuis, Laren.
Ook hiervoor geldt: deelname is gratis, aanmelden kan via pleinc.nl/culturelekinderroute

Over Plein C:

Plein C is het netwerk- en expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie en -participatie in Noord-Holland. Het is onze missie om jong en oud in contact te brengen met kunst en cultuur. Scholen, culturele instellingen, overheden en professionals vinden bij ons wat nodig is om cultuuronderwijs tot een succes te maken. Wij ondersteunen professionals en bestuurders die werkzaam zijn binnen cultuureducatie door te verbinden, versterken en verrijken.