MUIDEN - Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) bezocht vrijdag 1 april 2022 buitenplaats Trompenburgh in ’s-Graveland en het Muiderslot in Muiden.


Het landschap aan de oostkant van Amsterdam is een afwisseling van veengebied met plassen, polders en (restanten van) veenrivieren. Het gebied is rijk aan cultuurhistorie zoals voormalige zandvaarten en buitenplaatsen. Ook de militaire geschiedenis is zichtbaar in het gebied, in de vorm van verdedigingslinies, forten en vestingen.

Trouwen in een buitenplaats

Buitenplaats Trompenburgh in ‘s-Graveland is onderdeel van het grotere project ‘Recreatieve kwaliteit ’s Graveland’. De buitenplaats is gebouwd in 1675 voor zeevaarder Cornelis Tromp en zijn vrouw Margaretha. Kenmerkend voor het gebouw is de beschilderde koepelzaal. Het gebouw is inmiddels een monument en wordt op dit moment gerestaureerd door Stichting Monumentenbezit, deels met geld dat via de Groene Uitweg beschikbaar heeft gesteld.

Niet alleen het gebouw zelf wordt in ere hersteld, ook de tuinen worden opnieuw aangelegd naar de situatie van de 17e eeuw. Zodra de restauratie is voltooid, naar verwachting op 1 januari 2024, wordt buitenplaats Trompenburgh opengesteld voor publiek. De tuinen en het monument zijn dan te bezoeken en er kunnen bijvoorbeeld bruiloften gegeven worden.

Gedeputeerde Esther Rommel: “Trompenburgh heeft een rijke geschiedenis en het is goed om te zien dat Monumentenbezit zich inzet om het open te stellen voor publiek. Zo kan iedereen straks van het gebouw en de tuinen genieten.”

Beleef de geschiedenis

Kasteel Muiderslot in Muiden is onderdeel van de Hollandse Waterlinies en stamt uit de 13e eeuw. Met financiële steun van de provincie is achter in de kasteeltuin in 2012 een Waterschildpaviljoen geopend waarin het verhaal over het gebruik van water als verdediging wordt verteld. De komende periode richten de plannen van het kasteel zich op het betrekken van de groene omgeving met het slot. Duurzaamheid staat hierbij voorop: zo komt er een nieuw paviljoen met een groen dak en veel glas, zodat buiten en binnen met elkaar verbonden zijn. Beleving wordt belangrijk en de bezoekers krijgen tijdens hun bezoek uitleg over het slot, het podium, het water en de tuinen en hoe al deze dingen met elkaar verbonden zijn door de geschiedenis. Voor kinderen komt er een natuurspeeltuin en het streven is om volledig rolstoeltoegankelijk te zijn.

Gedeputeerde Rommel: “Vroeger heb ik hier al hele mooie rondleidingen gekregen, toen lag de focus nog voornamelijk op het slot zelf. Ik vind het mooi dat beleving een grote rol gaat spelen en dat de natuur en de tuin rondom het slot nu ook een grote rol gaan spelen. Verhalen vertellen is daarbij erg belangrijk en het is mooi dat dit bij het Muiderslot nog meer ingezet gaat worden.”

Groene Uitweg

Zowel buitenplaats Trompenburgh als Kasteel Muiderslot zijn onderdeel van de Groene Uitweg, een programma dat richt zich op het behouden en versterken van het landschap ten oosten van Amsterdam. Projecten van de Groene Uitweg hebben naast natuur ook betrekking op landbouw, recreatie en cultuur.

De Groene Uitweg is een initiatief van de provincie Noord-Holland. Verschillende partijen werken hierin samen om het gebied te behouden en natuur, landbouw, recreatie en het landschap in de regio Gooi en Vecht te versterken. Het Rijk stelde hiervoor 15 jaar geleden ruim € 80 miljoen beschikbaar. Groene Uitweg is een tegenhanger voor het verleggen en verbreden van de snelwegen A6, A1 en A9. Voor de komende jaren zet Noord-Holland samen met verschillende partners als LTO, natuurorganisaties en gemeenten 30 nieuwe projecten op.