LOOSDRECHT - Het baggeren van de Loosdrechtse plassen is afgelopen mei afgerond. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de bevaarbaarheid en waterkwaliteit van de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas.


Op veel plaatsen is de afgesproken diepgang van 2 meter behaald. Een volgende stap is dat ook de havens rondom de plassen gebaggerd gaan worden en dat er afspraken worden gemaakt over het beheer van het slib – dat blijft aangroeien – in de plassen en havens.

De Loosdrechtse Plassen hebben al zeker 30 jaar last van slib en bagger. Omwonenden en watersporters hebben dit meermaals aangekaart. Met het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen – waarin 21 partijen de handen ineen hebben geslagen – is hier actie op ondernomen. Na jaren van voorbereiding is tussen januari 2022 en mei 2024, circa 125.000 m3 bagger uit de plassen verwijderd. Dat staat gelijk aan 50 olympische zwembaden. Het grootste deel van deze bagger is in een weilanddepot in de buurt van Loosdrechtse Plassen opgeslagen. Volgend jaar is dit ingedroogd en is de bagger veranderd in herbruikbare aarde.De aannemer heeft bij het weghalen van de bagger ook zo’n 100 ton afval aangetroffen. Er zijn ongeveer 20 containers afgevoerd met daarin onder meer ankers, onderdelen van boten, luiers, puin, hout, glas, blik en plastic.

Havens baggeren

De volgende stap is dat de havens langs de plassen worden gebaggerd. De eigenaren van de jachthavens zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Met de verenigingen en eigenaren van jachthavens is afgesproken dat er een subsidieregeling komt om de verontreinigde bagger af te voeren. Verder is het voornemen om kleine opslagplaatsen langs de plassen aan te leggen. Zo kunnen jachthavens in de toekomst zelf de schone bagger rond de plassen betaalbaar bergen en ontstaat er een duurzame situatie.

Beheerafspraken

Baggeren blijft van tijd tot tijd nodig. Om dit structureel te regelen, worden nu met de betrokken partijen gewerkt aan het maken van beheerafspraken. Stap voor stap verbeteren zo de Loosdrechtse Plassen voor zowel water, natuur als recreatie. Deze en de andere projecten van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen zorgen voor de duurzame verbetering van dit gebied.

Lees meer op Vechtplassen.nl.