NAARDEN - Het aantal purperreigers in het Naardermeer is in vier jaar tijd bijna verdubbeld: van 46 nesten in 2015 naar een huidig aantal van 86 nesten. De toename is volgens Natuurmonumenten simpel te verklaren: "Er is meer geschikt riet om een nest in te bouwen."

Ook in vergelijking met vorig jaar is er een flinke stijging te zien: toen werden er namelijk 65 nesten geteld. Natuurmonumenten is blij dat de maatregelen die de boswachters hebben genomen, hebben gewerkt.

De purperreigers broeden in het Naardermeer in rietkragen, midden op het meer. Maar ganzen zorgden ervoor dat het riet minder goed groeide. Toen in 2015 zoveel minder nesten werden gevonden, moest er iets gebeuren vonden de natuurbeschermers. "Dat jaar was echt een dieptepunt", herinnert boswachter Kelly Meulenkamp.

Natuurmonumenten besloot de rietkragen in te rasteren, zodat de broedlocaties van de reigers waren beschermd. Dit was een succes, want het jaar erop waren er al meer nesten en in 2017 waren er zelfs meer dan honderd.

Nog niet alle rietkragen zijn ingerasterd. Dit jaar konden echter meer rietkragen worden aangepakt, met afgelopen winter zo'n 750 meter extra riet. Dit kon door een extraatje dat vrijkwam uit de pot voor het aanleggen van faunapassages. Dit wordt gedaan vanwege werkzaamheden aan het spoor dat dwars door het Naardermeer loopt.