WEESP - De Lange Muiderweg tussen Weesp en Muiden wordt van maandag 19 tot en met zondag 25 februari afgesloten voor al het verkeer, zodat de laatste werkzaamheden voor de natuurontwikkeling in de Diemerscheg uitgevoerd kunnen worden.


De afsluiting geldt ook voor fietsers en wandelaars. Adressen tot en met Lange Muiderweg 36 blijven bereikbaar. Verkeer tussen Weesp en Muiden kan gebruik maken van de Korte Muiderweg. Vrachtverkeer wordt omgeleid langs de ’s Gravelandseweg.

Drempels en amfibieëngoot

In de Lange Muiderweg - tussen het aquaduct en huisnummer 608 - worden 3 verkeersdrempels aangelegd. In een van de drempels komt een amfibiegoot. Daarnaast wordt een aantal fauna-uittredeplaatsen aan de oever van de Vecht aangelegd of verbeterd. Hiermee kunnen dieren veilig de Lange Muiderweg oversteken en de Vecht bereiken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd als compensatie voor de afgenomen oppervlakte natuur door de verbreding van de A1 en dragen bij aan het natuurnetwerk in Nederland.


Kaart natuurverbindingen Diemerscheg

Natuurontwikkeling in de Diemerscheg

Sinds 2022 werkt provincie Noord-Holland aan natuurontwikkeling in de Diemerscheg. Om de leefomgeving voor de dieren als de ree, otter, bever en ringslang aantrekkelijker te maken, zijn verschillende deelgebieden van de Diemerscheg opnieuw ingericht. Waaronder het Diemerbos en de Gemeenschapspolder bij Driemond en de Waterlandtakken Oost en West. Ook voor vogels is de Diemerscheg aantrekkelijker geworden. De natuurgebieden zijn met elkaar verbonden door middel van fauna uittredeplaatsen en ‘wegwijzers’ voor de dieren zoals poelen, open plekken en strategisch geplaatste beplanting.

Een belangrijke schakel is de verbinding over de Vecht, tussen de Waterlandtak-West en de Waterlandtak-Oost. Deze verbindt het Naardermeer en het IJmeer met elkaar. Veel dieren migreren langs de oevers van het uitwateringskanaal van het Naardermeer naar de Vecht, of andersom, en komen daar uit bij de Lange Muiderweg. Verkeerremmende maatregelen zijn daarom nodig op deze plek. Als onderdeel van de Diemerscheg wordt, ter hoogte van de Meerkade, momenteel ook de faunapassage onder de A1 verbeterd in opdracht van de provincie Noord-Holland.