HILVERSUM - Het Leger des Heils heeft afgelopen weekend het startschot gegeven van een nieuw initiatief: de School voor Compassie. De officiële openingshandeling werd verricht door kolonel Donna Evans, vice-voorzitter van het Leger des Heils in Nederland.


“De School voor Compassie is precies wat de naam zegt: een oefenplaats om te groeien in compassie,” vertelt kolonel Evans. “Doel is bij te dragen aan een samenleving waarin niemand buiten de boot valt. De filosofie van de school is dat mensen gelukkig worden van goede relaties. De sleutel tot goede verhoudingen is compassie.”

“Onder compassie verstaan wij dat je je verplaatst in het gezichtspunt van de ander en daarnaar handelt,” vertelt projectleider Karel Muller. “Of, om de beroemde uitspraak van Jezus te citeren: de ander behandelt zoals je zelf behandeld wil worden. Compassie is dus meer dan een gevoel. Het is ook een manier van denken en doen. Een manier van leven. Iets waar je oneindig in kunt groeien.”

De school organiseert maandelijks open avonden in Hilversum. Ook worden er trainingen georganiseerd, waaronder een training Compassie met je Lichaam. Muller: “Onze ervaring is dat we dit als mensen vaak het moeilijkst vinden… een beetje aardig zijn voor onszelf. Allerlei oordelen over ons lijf spelen daarbij vaak een rol. En dat is jammer, want hoe je naar jezelf kijkt, bepaalt ook je blik op anderen.”

Op de site van de school wordt uitgelegd dat ieder mens vier relaties heeft: met de ander, met jezelf, de aarde en God of het goddelijke. Die relaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo staat er te lezen. Gaat het met de een slecht, dan heeft dat negatieve consequenties voor de andere. Daarom geeft de school voortdurend aandacht aan de samenhang van deze relaties.

Het afgelopen jaar heeft het Leger des Heils in Hilversum proefgedraaid met de school. Plan is om het werk de komende tijd in Hilversum en Utrecht uit te bouwen. Ook zijn er ideeën om met een aanbod te komen voor het bedrijfsleven.

De School voor Compassie is een van de manieren waarop het Leger des Heils reageert op de voortgaande ontkerkelijking. “Kerken hebben een belangrijke functie als het gaat om verbondenheid. Onze school is er voor mensen die zich niet thuis voelen in een kerk, maar wel geïnteresseerd zijn in zingeving en willen bouwen aan een mooiere wereld,” aldus de projectleider.