NOORD-HOLLAND - Met deze zachte winter wordt de paddentrek snel verwacht, de massale trek van padden, kikkers en salamanders richting sloten en vijvers om hun eitjes af te zetten. Deze tocht is levensgevaarlijk. Gelukkig staan er zo'n 200 vrijwilligers klaar om de vele amfibieën vanaf februari te helpen op hun tocht naar het voortplantingswater. Wil je ook meehelpen?

Tevoorschijn komen

Als het weer buiten gunstig is, met een avondtemperatuur boven de 6 graden èn vochtig weer, dan ontstaat er een massale trek van amfibieën. Amfibieën leggen in het vroege voorjaar vaak grote afstanden af vanaf hun overwinteringsplek (in bos of duin) richting sloten en vijvers waar ze hun eitjes laten bevruchten en afzetten in het water. Deze tocht is levensgevaarlijk. Niet alleen worden er veel dieren doodgereden, ook vallen veel dieren in straatkolken, watermeterputten of in vijvers met steile kanten waar ze niet meer uitkomen. Het gevolg is dat ze verhongeren of verdrinken. Om de dieren te behoeden komen elk jaar tussen begin februari en eind maart 18 paddenwerkgroepen in Noord-Holland in actie!

Help de amfibieën veilig oversteken bij jou in de buurt
De paddenwerkgroepen kunnen altijd hulp gebruiken, vele handen maken het werk licht. Vanwege werken langs de weg is deze activiteit helaas niet geschikt voor kinderen. Bekijk op onze website of er een paddenwerkgroep bij jou in de buurt is. Lijkt het je leuk om in de periode van februari tot april een avond of ochtend in de week te helpen? Neem dan contact op met de coördinator van de groep in jouw buurt. Op www.landschapnoordholland.nl/padden staan de contactgegevens van de werkgroepen in onze provincie.

Wat zijn de werkzaamheden?
Je kunt denken aan het vooraf nalopen van de permanente paddenschermen om te kijken of ze nog intact zijn. Soms zetten we tijdelijke schermen neer en graven emmers in. Als alles klaar is dan is het wachten wanneer de amfibieëntrek gaat beginnen. Via de schermen worden de padden naar tunnels geleid die onder de weg door gaan. Of ze belanden in een vangemmer die elke avond en ochtend geleegd moeten worden aan de overkant van de weg. Vrijwilligers worden hiervoor ingeroosterd.

Goede tip
Heb je nog een watermeterput of een vijver in de tuin? Je kunt hier uittreed-plekken van gaas of een trappetje van ruw materiaal gebruiken om de dieren uit de vijver of put te laten kruipen. Voor straatkolken zijn speciale uittreed-voorzieningen ontwikkeld. Informatie hierover is te vinden op www.padden.nu. Op deze landelijke website kun u trouwens ook de paddentrek 'volgen', want de werkgroepen vullen daar hun resultaten in zodat u precies kunt zien waar de eerste trek begint.