HILVERSUM - De School voor Compassie start op vrijdagavond 18 maart in Hilversum met maandelijkse open avonden. Iedereen die geïnteresseerd is in een leven vanuit compassie en daarin wil groeien, is van harte welkom. De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 21.30 uur in Gebouw De Vereeniging aan de Oude Enghweg 19. De toegang is vrij. Meer informatie staat op www.schoolvoorcompassie.com.

De open avonden zijn toegankelijk voor iedereen. Data voor de komende tijd zijn: 18 maart, 15 maart, 20 mei en 17 juni. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Voor wie wil is er na afloop een hapje en een drankje.

De avonden worden begeleid door twee trainers van de school: Yvonne van den Heuvel en Karel Muller.

'Leeftijd, afkomst of religieuze achtergrond zijn niet belangrijk. Het enige wat telt is: Vind je dat de wereld wel wat extra compassie kan gebruiken? Wil jij daar een bijdrage aan leveren? Zou je zelf meer liefde of compassie in je leven willen? Dan ben je hier aan het juiste adres,' vertelt Muller, die tevens projectleider is van de school.

De inhoud van de avonden is gevarieerd. 'Het is maar net wat past bij een bepaald thema,' vertelt Van den Heuvel. 'We maken gebruik van meditaties, theorie, muziek, deelrondes, beweging en rituelen. We spreken niet alleen het 'hoofd' aan, maar ook het 'hart' en de 'handen'. Compassievol leven mag als het ware indalen, je mag het gaan belichamen. Zo'n maandelijkse avond kun je zien als een 'oplaadmoment' om daarna weer met meer compassie je eigen leven te vervolgen. Je kunt het zien als een oefenplaats.'

De School voor Compassie is een nieuw initiatief van het Leger des Heils. Afgelopen najaar is de school gestart in Utrecht. Over het 'waarom' van de school zegt Muller: '

Iedereen heeft vier soorten relaties die onlosmakelijk met elkaar samenhangen: met andere mensen, met jezelf, met de aarde en met het transcendente. Over die laatste: de één noemt het God, een ander de kosmos en weer een ander het Zelf. Geluk ontstaat als de vier relaties zich kenmerken door compassie.

De School voor Compassie helpt je bij die vier relaties. Daarbij zijn we allemaal leraar en leerling tegelijk.'

Van den Heuvel is auteur van het boek 'ik geloof in Liefde' en bezieler van de gelijknamige stichting. 'Ik geef met plezier samen met Karel vorm aan deze avonden. Als je elke dag vanuit liefde wilt leven, vraagt dat om oefening en toewijding. Het is een dagelijkse spiritualiteit die nog waardevoller wordt als je haar deelt met anderen, als je samen optrekt. We lijken als mensen veel meer op elkaar dan we vaak vooraf denken. De wereld kan wel wat extra compassie gebruiken...'

De School voor Compassie is een van de innovatieve projecten die het Leger des Heils de afgelopen tijd is gestart. Het Leger des Heils is een christelijke organisatie die staat in een eeuwenlange traditie van het beoefenen van compassie en zich inzet voor een samenleving waarin niemand buiten de boot valt. Investeren in hulpverlening is belangrijk, maar ook in onderlinge aandacht en verbondenheid. Van dat laatste is de School voor Compassie een voorbeeld.