GOOI - Het terrein en de gebouwen van De Trappenberg gaan een nieuwe toekomst tegemoet. De ontwikkelcombinatie Amvest en Waterland Real Estate gaat het complex transformeren tot een park met zorgwoningen en diverse voorzieningen. Uitgangspunt hierbij is dat senioren met een lichte- of zware zorgvraag, op de locatie terecht kunnen. Tijdens de open dag op zaterdag 9 oktober kunnen geïnteresseerden de bestaande situatie en de toekomstige plannen bekijken.

In samenwerking met stedenbouwkundigen en architecten is een ruimtelijk ontwerp voor het gehele gebied opgesteld. Het karakteristieke, monumentale hoofdgebouw blijft behouden en wordt volledig gerenoveerd. De bijgebouwen die door de jaren heen zijn aangebouwd worden afgebroken, om zo de verbinding tussen het hoofdgebouw en de natuur te herstellen. In het hoofdgebouw kan een gezondheidscentrum gevestigd worden, met een huisarts en ondersteunende diensten als revalidatie en fysiotherapie. Verder is er ruimte voor een horecagelegenheid, een ontmoetingsruimte en welzijnsvoorzieningen. Daarmee biedt het hoofdgebouw straks ook mogelijkheden voor mensen uit de regio.

Kleinschalige opzet

Het woonzorglandschap krijgt een landschappelijk karakter met bos en heide als basis. Comfortabel wonen met zorgverleners in de nabijheid staat centraal. Voor de bebouwing is daarom gekozen voor een kleinschalige opzet in drie clusters. Verspreid over de gebouwen komen ca. 270 woonzorgappartementen, daarnaast is er plek voor ca. 42 zorgstudio’s voor bewoners met dementie. De nieuwe invulling van De Trappenberg speelt in op de vergrijzing en de groeiende groep één- en tweepersoonshuishoudens van ouderen die een combinatie zoekt van geheel of gedeeltelijk zelfstandig wonen met zorg in een betaalbaar segment. Het aantal 80-plussers in de gemeente Huizen zal de komende twintig jaar verdubbelen, van 2.169 in 2020 tot 4.694 in 2040. Huizen telt 10.520 huishoudens van 55-plussers; 6,5% hiervan (650 huishoudens) woont in een voor senioren ongeschikte woning.

Open dag 9 oktober
Zaterdag 9 oktober is het open dag bij De Trappenberg. Geïnteresseerden zijn dan welkom om tussen 14.00 een 16.30 uur langs te komen en kennis te maken met de plannen. Bezoekers kunnen onder meer een kijkje nemen in het historische hoofdgebouw en een rondleiding volgen onder leiding van de architect. Meer informatie en aanmelden via www.detrappenberg.nl.