BLARICUM - Op dinsdag 6 oktober zijn de ontwerpen van locaties in Blaricum waar in verband met de komst van HOV in ’t Gooi infrastructurele aanpassingen nodig zijn, toegelicht aan de raadsleden.


Daarbij zijn ook vragen gesteld over de noodzaak om bomen te kappen. Het definitief ontwerp wordt later dit jaar aan het college van B&W ter vaststelling aangeboden.

Watergang
Het verleggen van de watergang als gevolg van de komst van de P+R en de halteplaats bij de Stichtseweg, riep vragen op. Tijdens het participatietraject in 2018 en begin 2019 werden 2 varianten gepresenteerd voor de aanpak van de watergang: 1 met een 250 meter lange duiker en 1 waarbij de watergang wordt verlegd. Intussen is duidelijk dat Waternet de variant met de duiker niet accepteert, waardoor de optie met de verlegging overblijft. Dit betekent wel dat een behoorlijk aantal extra bomen gekapt moet worden. Op verzoek van de raad wordt nu met Waternet bekeken of er een alternatief mogelijk is waarbij de bomen behouden kunnen blijven.

Planning
De laatste maanden van 2020 wordt gewerkt aan verder onderzoek op het gebied van bodem en ecologie. Ook selecteert de gemeente Blaricum een ingenieursbureau dat de ontwerpen uitwerkt in bestek en tekeningen. Medio 2021 start de aanbestedingsprocedure voor de aannemer zodat de werkzaamheden in september 2021 van start kunnen. Volgens planning is het werk in juli 2022 klaar.