HILVERSUM - Woensdag 7 februari 2024 vindt er een open dag plaats voor nieuwe leerlingen, hun ouders en andere geïnteresseerden bij (College) De Trappenberg, een school in gespecialiseerd onderwijs.

(College) De Trappenberg is een regionale school, gevestigd in Hilversum, voor gespecialiseerd onderwijs met aandacht voor de specifieke situatie van elke leerling. De school biedt op verschillende afdelingen onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met (ernstig) motorische en/of cognitieve beperkingen.

Kernwaarden

Op (College) De Trappenberg volgen leerlingen speciaal op hen toegepast onderwijs dat optimaal aansluit bij hun mogelijkheden, zowel in basis- als in voortgezet onderwijs (College De Trappenberg). Aan de hand van de kernwaarden wederzijds respect, autonomie en verantwoordelijkheid worden de leerlingen gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Samenwerking Merem Medische Revalidatie

(College) De Trappenberg geeft onderwijs vorm in afstemming en samenwerking met het Merem Medische Revalidatie. Vanuit een gemeenschappelijke visie bieden zij onderwijs en revalidatie, zodat leerlingen nu en in de toekomst met zoveel mogelijk eigen regie kunnen deelnemen aan de samenleving.

Open dag

Om nader kennis te maken met deze vorm van gespecialiseerd en individueel gericht onderwijs zijn nieuwe leerlingen van harte welkom om samen met hun ouders of verzorgers langs te komen op de open dag van de Trappenberg op woensdag 7 februari 2024 van 9.30 uur tot 12.00 uur. Ook nieuwe collega’s en onderwijsprofessionals zijn uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.

(College) De Trappenberg
Soestdijkerstraatweg 129C
1213VX Hilversum