LAREN - Op zaterdagmiddag 3 november 2023 opende burgemeester Nanning Mol de expositie KKIDS in het Brinkhuis in Laren. Deze expositie - georganiseerd door Monique Kropman en Hans van Deuren (voorzitter Stichting KKIDS - Kunstenaars en Kinderen In de School) is tot en met 16 november (gratis) te zien in het Brinkhuis.

De leerlingen van de Larense basisscholen (De Binckhorst, De Ploeg, De Larense Montessorischool, De Gooische School en Florencius) hebben de afgelopen weken keihard gewerkt aan het thema ‘identiteit’.

Het gekozen thema is gebaseerd op één van de afbeeldingen van het kunstwerk ‘Laren van Weleer’ (te zien in het Hertenkamp). Daar staan 13 Larense taferelen op afgebeeld, waaronder het gemeentewapen van Laren. Wat zegt zo’n wapen nu over ons? In ieder geval verbindt het ons; wij wonen niet zomaar ergens, wij wonen of horen bij de gemeente Laren! Wij willen ons enerzijds onderscheiden (wie ben ik?) maar anderzijds ook graag bij een groep horen, waar wij ons thuis bij voelen (wie zijn wij?). Te denken valt aan je familie, school, een vriendengroep of misschien een ‘bff’ (best friend forever).

Aldus Monique Kropman: "Maar ook het gevoel of je wel of niet er bij mag horen. Ooit kreeg ik een Haku (Japans kort gedichtje) van mijn kleinzoon en dat ging zo:

‘Rozen zijn rood; als ik je uitscheld, doet dat pijn. Het is duidelijk, jij kan niet mijn vriend zijn’"

Met hulp van fantastische Larense kunstenaars zijn de kinderen na de zomervakantie aan het werk gegaan, waarbij de kunstenaars op geweldige wijze hun kennis op gebied van kunst overdragen. Niet zomaar even iets tekenen of schilderen, maar hen ook leren, hoe dit te doen. Dit jaar ook speciale aandacht voor AI (Artificial Intelligence) fotografie. Hoe werkt dat nou en kunnen wij dit ook? Het is ongelooflijk wat er in de afgelopen weken gemaakt is en dat is vanaf vandaag allemaal te zien in het Brinkhuis

Het thema van dit jaar (alweer de vierde keer) was: Wie ben ik en wie zijn wij

Bij de opening leest Monique een versje voor uit Dolfje Weerwolfje (Huub van der Lubbe)

Ik ben ik, en al doe ik mijn best.

Ik ben anders dan de rest

Ik ben ik, en dat is OK.

Misschien een beetje anders, maar doe het er maar mee.

Burgemeester Nanning Mol refereerde aan zijn bezoek vorig jaar aan de hockeyclub waar hij kon ervaren dat ieder team uniek is. Elk team bestaat uit individuen met een eigen stijl en eigen karakter. Ook toen hij onlangs te gast was bij het burgemeesters ontbijt op de Binkchorst viel hem dit op. De ene groep acht - een hele leuke unieke klas was totaal verschillend van de andere leuke en unieke klas acht. Heel passend in het thema van de KKIDS expositie door allemaal unieke kinderen met hun eigen hobby's, stijl en karakter. "De groep is nooit een groep maar altijd een veelkleurige verzameling individuen die een hele eigen stijl en dynamiek geven aan een groep. Zo is elke groep of klas uniek."

Hans van Deuren - voorzitter van de Stichting KKIDS reikte samen met Monique Kropman prijzen uit aan de kinderen die een tekening hebben ingeleverd voor het nieuwe wapen van Laren.

Burgemeester Nanning Mol wees de aanwezigen nog op een prachtig wapen gemaakt door één van de kinderen - de S van Laren in de vorm van een draak. Misschien wel het nieuwe wapen van Laren grapt hij.

De expositie is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen kunstenaars, kinderen en de scholen.