HILVERSUM - Vrijdag 4 maart 2022 is een speciale zonnelaadpaal in gebruik genomen in Hilversum. De laadpaal op de Noorderweg 2, voor Theater Santbergen, werkt op gelijkstroom en kan die stroom terugleveren aan het net en aan Santbergen. Uniek is dat de ene auto de andere kan laden, als ze allebei aan de paal staan. Met de ingebruikname van deze publieke zonnelaadpaal heeft Hilversum de primeur van Nederland. Wethouders Bart Heller, Annette Wolthers en gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland, waren aanwezig bij de feestelijke openingsceremonie.


Energiecoöperatie HET (Hilversumse Energie Transitie) plaatste de paal bij Santbergen vanwege de centrale ligging én het zonnedak. Met de stroom van de zonnepanelen laden de elektrische auto’s op. De auto-accu’s slaan de stroom op en leveren die terug op momenten dat Santbergen energie nodig heeft. Dit laden en terugleveren heet bidirectioneel laden of V2G: Vehicle to Grid (van auto naar het net).

Uniek is bovendien dat het systeem twee laadpunten heeft: het werkt met Chademo-stekker én CCS-stekker. Hierdoor kan de ene auto de andere laden, als ze allebei aan de paal staan. Dit systeem is geschikt voor vrijwel elke e-auto. En door middel van DC-gelijkstroom (Direct Current); laadt je snel, schoon én efficiënt. Het is voor het eerst dat een dergelijk openbaar zongestuurd laadsysteem in Nederland in gebruik genomen wordt.

Batterij op wielen

Er is een enorme druk op het elektriciteitsnetwerk en een grote vraag naar duurzame energie. De auto als ‘batterij op wielen’ biedt een oplossing. De accu kan namelijk zo gestuurd worden dat deze stroom biedt op piekmomenten in de energievraag.

De paal is voor publiek gebruik. In elk geval gaan de elektrische deelauto’s van HET ervan gebruikmaken. In Hilversum rijden nu twaalf HET deelauto’s, die gebruikt worden door 230 deelrijders.

Wethouders Heller en Wolthers en gedeputeerde Olthof hadden de eer om de eerste oplaadsessie van de ene e-auto naar de andere e-auto via deze zonnepaal uit te testen. Olthof: “Met de opening van deze laadpaal zetten wij een ogenschijnlijk kleine stap in duurzaam vervoer, met wellicht grote gevolgen voor de energietransitie.”

HET nieuwe laden

Jeroen Pool, coördinator ‘HET nieuwe laden’ bij HET, is trots dat de Hilversumse energiecoöperatie, samen met de gemeente en andere partners, deze doorbraak in ‘het nieuwe laden’ voor elkaar heeft gekregen: “Met dit systeem hebben we direct schone zonnestroom en met de DC-gelijkstroom laad je sneller en er is veel minder verlies van elektriciteit.” HET wil helpen om snel meer van dit soort zonnepalen te realiseren en heeft plannen voor een zonnelaadparkeerplaats in Hilversum. Meer informatie is te vinden op HETcooperatie.nl/HET-nieuwe-laden.

HET helpt Hilversum om het energiesysteem van de toekomst vorm te geven. Om dit laadsysteem mogelijk te maken en verder te brengen, is er ondersteuning van onder meer MRA-Elektrisch (MRA-E), Stadsfonds Hilversum en TU Delft. MRA-E is een samenwerkingsverband van overheden en stimuleert het elektrisch rijden in regio Noordwest. Het doel van de samenwerkende partijen is haast maken met de energietransitie en de CO2-uitstoot verminderen.