MUIDEN - Met 8 waterbuffels willen de provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer in de Diemerscheg de natuur verbeteren. Sinds vrijdag 9 april staan de dieren in het nieuwe natuurgebied Waterlandtak-West, nabij Muiden.


Het is voor het eerst dat op deze manier in Noord-Holland wordt onderzocht of met de natuurlijke begrazing van waterbuffels de natuurverbinding wordt verbeterd en de biodiversiteit vergroot. De pilot duurt 5 jaar. De waterbuffels worden beheerd door FREE Nature.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Mooi om te zien hoe deze dieren de komende 5 jaar de natuur gaan vormgeven. Ze zorgen voor een divers landschap waarmee de variatie aan planten en dieren toeneemt. Met deze pilot dragen we bij aan het verbeteren en versterken van de biodiversiteit in onze provincie.”

Natuurverbinding
De provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer willen met deze nieuwe natuurverbinding het leefgebied van dieren vergroten. “Dit natuurgebied Waterlandtak-West is een nieuwe schakel tussen Waterland, het Naardermeer en de Diemerscheg. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor de natuur om zich te ontwikkelen en verplaatsen in deze drukke metropoolregio,” aldus Riena Tienkamp, hoofd Staatsbosbeheer Noord Holland.

De grazende waterbuffels houden de natuurverbinding open. Het is de verwachting dat met name de otter en ringslang kunnen gaan profiteren van deze verbinding door het water.

Meer biodiversiteit
Door natuurlijke begrazing kan ook de variatie aan planten en dieren verbeteren. In natte gebieden kunnen snelle groeiers zoals wilgen en riet gaan overwoekeren, ten koste van bijzondere planten en diversiteit. De waterbuffels houden deze ongewenste planten kort. Een diversiteit aan planten kan gaan groeien en trekt vervolgens diverse insecten aan, die weer van belang zijn als voedsel voor (jonge) vogels. Daarmee ontstaat een hele cirkel aan nieuw leven.

Natuurbeheer met waterbuffels
Het ontwikkelen en beheren van natte natuurgebieden als de Waterlandtak-West is ingewikkeld en kostbaar, omdat materieel moeilijk door de drassige gebieden kan. In andere gebieden in Nederland wordt al op vergelijkbare manier samengewerkt met waterbuffels. Bijvoorbeeld in de Noordwaard bij de Biesbosch, waar FREE Nature ook de dieren beheert. De provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer onderzoeken of ook in de Waterlandtak-West met waterbuffels de gewenste natuurdoelen kunnen worden behaald. Het project kan als voorbeeld gaan dienen voor andere natuurgebieden in de provincie Noord-Holland.

Natuurontwikkeling Diemerscheg
Waterlandtak-West is onderdeel van het project Natuurontwikkeling Diemerscheg. De Diemerscheg is een groene verbindingszone ten oosten van Amsterdam, verspreid over Diemen, Weesp en Muiden. Op 4 locaties worden natuurverbindingen versterkt of komt er nieuwe natuur. Hiermee vergroot het leefgebied van zeldzame planten, kleine (water)zoogdieren en water- en moerasvogels. Het project draagt bij aan de voltooiing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Een deel van de nieuwe natuur is compensatie voor de verbreding van de rijkswegen A1/A6 (Schiphol, Amsterdam en Almere). De provincie richt de gronden dusdanig in dat beheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de gewenste natuurdoelen kunnen realiseren.