KORTENHOEF - De provincie Noord-Holland en de gemeente Wijdemeren nemen samen maatregelen tegen de parkeeroverlast bij het recreatiestrand De Zuwe in Kortenhoef.

Deze maatregelen moeten de overlast door fout geparkeerde auto’s in de berm en op de parallelweg Zuwe tegengaan. Dit zorgt voor onveilige situaties.

Tegengaan verkeersdrukte

De Zuwe is een kleinschalig recreatiestrand en vooral bedoeld voor bezoekers die op de fiets komen. Op mooie zomerse dagen kan het erg druk zijn. Veel bezoekers die met de auto komen, parkeren deze in de berm en op de parallelweg. Dit zorgt voor onveilige situaties voor fietsers en voetgangers. Door de opstoppingen kunnen ook de nood- en hulpdiensten het strand niet meer bereiken. Provincie en gemeente roepen bewoners daarom op om het strandje op de fiets te bezoeken.

Maatregelen voor verkeersveiligheid

Voor komend seizoen heeft de provincie gekeken naar maatregelen die passen bij het kleinschalige karakter van het strand. Deze maatregelen moeten de verkeersveiligheid van gebruikers van de parallelweg Zuwe verbeteren. Parkeren in de berm wordt daarom op verschillende plaatsen onmogelijk gemaakt. De provincie brengt hiervoor boomstammen of paaltjes aan op plekken waar parkeren niet is toegestaan.

Op de locaties waar parkeren wel is toegestaan, maakt de provincie een duidelijke parkeerplaats. Het aantal parkeerplaatsen blijft beperkt. Daarom roepen de provincie en de gemeente bezoekers van het strand op om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Daarvoor plaatst de gemeente ook extra fietsenrekken. Om het veilig te houden voor de fietser, voetgangers en nood- en hulpdiensten wil de gemeente zo nodig handhavend optreden. Provincie en gemeente blijven de situatie in de gaten houden, ook als de nieuwe maatregelen van kracht zijn.

Werkzaamheden

In juli gaan de provincie en gemeente aan de slag met de werkzaamheden. De precieze planning wordt later gedeeld via de communicatiekanalen van de provincie en de gemeente. Omwonenden en bedrijven krijgen daarover persoonlijk bericht.

Eerdere getroffen maatregelen

Vorig jaar heeft de provincie ook al maatregelen getroffen om het parkeren in de bermen en op de parallelweg tegen te gaan. Zoals het plaatsen van een langere vangrail en het aanleggen van passeerhavens en zware, zwarte kunststofpaaltjes (diamantkoppalen). Deze acties hebben onvoldoende succes gehad. Daarom is de situatie opnieuw bekeken en zijn de gemeente en de provincie samen met deze aanvullende maatregelen gekomen.

Meer informatie

Omwonenden en weggebruikers kunnen met vragen of voor meer informatie terecht bij het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 - 200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl. Volg het werk van de provincie in de regio Gooi en Vechtstreek op de website en Facebook