PAMPUS - De provincie Noord-Holland verleent een ontheffing voor twee windturbines op forteiland Pampus. Hiermee geeft de provincie gehoor aan het ontheffingsverzoek van de gemeente Gooise Meren. De kleine windturbines van 15 meter hoog maken onderdeel uit van een energiesysteem dat Pampus zelfvoorzienend maakt.


De gemeente Gooise Meren ondersteunt de verduurzaming van forteiland Pampus en de aanleg van het energiesysteem waar twee windturbines onderdeel van zijn. De windenergieinstructieregels van de Omgevingsverordening NH2020 belemmeren de plaatsing van deze turbines. Reden voor de gemeente om bij de provincie een ontheffing te vragen. De provincie staat positief tegenover de verduurzaming van het eiland. Daarnaast geven het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan dat het plan de kernkwaliteiten van het werelderfgoed niet aantast. De provincie ziet daarom geen reden om het verzoek van de gemeente af te wijzen.

Duurzame energieopwekking

Sinds de oplevering in 1895 staat het fort los van wal en wordt elektriciteit opgewekt met dieselaggregaten. Na verwerving heeft Stichting Forteiland het eiland ingericht en wordt het jaarlijks bezocht door zo'n 100.000 belangstellenden en recreanten. Om de groeiende stroom belangstellenden en recreanten te kunnen blijven ontvangen, zonder grote nadelige gevolgen voor het milieu, is het noodzakelijk over te stappen op duurzame energieopwekking. Er is een energiesysteem ontwikkeld dat gebruik maakt van zonne-energie, windenergie en bio-vergisting. De plaatsing van de twee windturbines met een masthoogte van 15 meter en een tiphoogte van 22 meter is volgens de Stichting noodzakelijk om op koude en donkere dagen voldoende elektriciteit te kunnen opwekken.

Meer informatie: Duurzaam op de schop - Forteiland Pampus