HILVERSUM - De scholieren van het St. Aloysius College debatteren deze dinsdag over het belang van verkeersveiligheid. Stichting TeamAlert voert het project Kruispunt uit, waarbij leerlingen bewust werden gemaakt van de risico’s die ze lopen in het verkeer.

Het gebruik van de smartphone in het verkeer is enorm toegenomen. Dit heeft helaas gezorgd voor een nieuwe oorzaak van verkeersongevallen. Eén op de vijf fietsongevallen onder jongeren heeft te maken met smartphonegebruik tijdens het fietsen.

Daarom heeft TeamAlert het project Kruispunt ontwikkeld! Met Kruispunt maakt TeamAlert op een leuke manier jongeren bewust van de risico’s die zij lopen in het verkeer en voert met financiële steun van de provincie Noord-Holland dit project uit op het St. Aloysius College.

Projectomschrijving
Kruispunt is een project waarbij leerlingen, in de setting van een nagemaakt kruispunt en te midden van verkeerslichten, debatteren over hun eigen gedrag in het verkeer. Aan de hand van filmpjes en stellingen brengt een debatleider van TeamAlert een gesprek op gang over verkeersveiligheid. De leerlingen formuleren een voornemen voor veilig verkeersgedrag en beargumenteren waarom, hoe en hoelang ze dit gaan volhouden. Met een competitie-element van drie verschillende korte spellen wordt de motivatie tot actieve deelname groter. Per vak kunnen er punten verdiend worden, waarbij er uiteindelijk een ‘winnaarsvak’ wordt uitgeroepen. Daarnaast kiest de jury de beste debater.

Het project Kruispunt beïnvloedt succesvol de gedragsfactoren kennis en intentie. Na afloop van het project beschikken de leerlingen over voldoende kennis om zelf bewuste keuzes omtrent verkeersveiligheid te maken. Daarnaast is er een positieve houding tot stand gebracht richting het vertonen van verkeersveilig gedrag.