HILVERSUM - De School voor Compassie houdt vrijdag 15 april een open avond over het thema Levenskracht. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. De avond wordt gehouden in Gebouw De Vereeniging aan de Oude Enghweg 19. Meer informatie staat op www.schoolvoorcompassie.com. Belangstellenden zijn van harte welkom.


"Hoe heerlijk is de ervaring dat je maximaal leeft... vrij bent, doet wat bij je past, dat je kunt zijn wie je bent, vol energie!' vertelt Karel Muller van de school over het thema. "Toch is die ervaring vaak meer uitzondering dan regel. Allerlei ervaringen kunnen ons weerhouden om voluit te leven."


"Onze neiging is vaak om zoveel mogelijk afstand te creëren tot wat ons belemmert. Logisch, dat heeft te maken met pijn, verdriet en frustratie," gaat Yvonne van den Heuvel, de collega van Karel, verder. "Om onze levenskracht te laten stromen is het juist nodig stil te staan bij datgene wat ons belemmert."


De School van Compassie houdt iedere maand een open avond. Het programma bestaat uit ontmoeting en uitwisseling, rituelen, muziek en oefeningen. De avonden zijn toegankelijk voor iedereen. Yvonne: "De bezoekers worden uitgenodigd om actief mee te doen, maar je mag ook gewoon kijken wat er gebeurt."


"Levenskracht is een thema dat goed bij de Paastijd past. Pasen gaat over het mysterie dat het leven sterker is dan de dood. Mijn hoop is dat we met elkaar een klein beetje van dat mysterie ervaren," zegt Karel.


Op de open avonden staat vanaf 19.00 uur de koffie klaar. Na afloop is er een hapje en een drankje. De volgende avonden zijn op 20 mei en 17 juni.

De School voor Compassie is een van de innovatieve projecten die het Leger des Heils de afgelopen tijd is gestart. Het Leger des Heils is een christelijke organisatie die staat in een eeuwenlange traditie van het beoefenen van compassie en zich inzet voor een samenleving waarin niemand buiten de boot valt. Hulpverlening is even belangrijk als de investering in onderlinge aandacht en verbondenheid. Van dat laatste is de School voor Compassie een voorbeeld.