HILVERSUM - Het college van B&W van de gemeente Hilversum heeft deze week besloten om in te stemmen met de stedenbouwkundige visie voor de Werf35. Het afgelopen decennium is deze voormalige fabrieksterrein uitgegroeid tot dé creatieve broedplaats van Hilversum. Nu is het tijd voor een volgende stap. De komende jaren wordt het terrein verder ontwikkeld tot gemengd gebied met een mix van werken, wonen en voorzieningen.


Creatieve ‘hotspot
Ongeveer 10 jaar geleden is de oud-industriële locatie aan de Mussenstraat door Medianest BV aangekocht van de gemeente. De afgelopen jaren heeft Werf35 zich ontwikkeld tot een creatieve ‘hotspot’, met verschillende bedrijven, horecagelegenheden, kunstenaars en evenementen. De bestaande panden op het noordelijk deel van het terrein zijn inmiddels bijna allemaal gerenoveerd en in gebruik. Voor het laatste bestaande pand, de ‘Stookplaats’, is een renovatieplan in de maak.

Eigenzinnige nieuwe ontwikkeling
Nu de bestaande panden op het terrein grotendeels zijn gerenoveerd is het tijd voor een volgende stap. Gedelegeerd ontwikkelaar COUP heeft, in samenwerking met Vakwerk architecten, Karres en Brands en de gemeente Hilversum, een ambitieuze visie voor het gebied opgesteld. De auto’s verdwijnen uiteindelijk grotendeels onder de grond uit het zicht en bijna 2/3 deel van de gebouwen wordt ingevuld met creatieve bedrijvigheid. Werf35 blijft daarmee een gebied waar nu en straks hoofdzakelijk gewerkt wordt. Voor een prettig werkmilieu en om ervoor te zorgen dat het gebied ook buiten werktijden levendig wordt, komen er ook diverse andere ondersteunende functies zoals wonen, kleinschalige horeca, een conceptstore en mogelijk een kleinschalige hotelfunctie. Wat wonen betreft wordt ingezet op appartementen in de middenhuur en “co-living” appartementen (een collectieve woonvorm waarin vier starters een appartement delen).

“Werf35 is een onwijs authentieke plek waar cultuurhistorie en creativiteit elkaar ontmoeten. Met stoere architectuur sluiten we aan op de bestaande industriële vibe. De Werf wordt een plek waar je creatief kunt ondernemen en op een eigenzinnige manier kan wonen!”
Gijs Schuurhuis, partner COUP

Het college is enthousiast
Wethouder Voorink is blij met de volgende stap in deze ontwikkeling. “Wij zijn al meerdere jaren in gesprek met de initiatiefnemer over de verdere ontwikkeling van de locatie. Op 26 mei 2020 heeft dat geleid tot een intentieovereenkomst met als doel de verdere ontwikkeling van de locatie in een stedenbouwkundige visie te onderzoeken. Die visie ligt er nu. De visie zet in op de ontwikkeling van het nu braakliggende voorterrein met oog voor de bestaande gebouwen en omliggende gebieden. De Werf35 wordt verder ontwikkeld als creatief en duurzaam gebied met werkruimte voor creatieve ondernemers en woonruimte voor starters. Kortom, een ontwikkeling waar veel behoefte aan is en waar wij als college erg blij mee zijn”.

Gemeentelijk monument
Werf35 was de eerste plek van Hilversum waar in 1916 een fabriek kwam te staan, de pleisterfabriek van de Koninklijke Farmaceutische Handelsvereeniging. Dit pand staat er nog. In 1927 werd het terrein overgenomen door de gemeente Hilversum die het als gemeentewerf in gebruik nam.

Eén van de uitgangspunten voor de stedenbouwkundige visie is het behoud van de monumentale en cultuurhistorische waarden van de plek en deze mee te nemen in de verdere ontwikkeling. Daarom is in maart dit jaar besloten om Werf35, met uitzondering van het lege voorterrein, aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Vervolg
De stedenbouwkundige visie voor Werf35 is nog geen concreet bouwplan, het zijn kaders waarbinnen de toekomstige bouwplannen verder uitgewerkt gaan worden. Het college vraagt de raadscommissie over deze kaders te adviseren. Daarna zal de visie verder worden uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan. Verdere informatie kunt u vinden op www.werf35.nl/plan