BLARICUM - Democratisch Alternatief Blaricum en de VVD hadden gehoopt dat de beslissing van de gemeente om de kermis op zaterdag te versoberen terug zou worden gedraaid, maar hun plan kreeg gisteravond bij de raadsvergadering geen meerderheid. Hart voor Blaricum noemde het sarcastisch nog een 'stunt om de kermis van Blaricum te redden'.


De horeca had twee weken geleden aangegeven niets te zien in een afgeslankte versie van de kermis. Vorig jaar verziekten vooral mensen van buitenaf de sfeer op de kermis. Hierop besloot de gemeente dat het anders moest. Een van de maatregelen was om de kermis in het weekend sterk te versoberen. Dit houdt in: geen live-muziek en tenten.

De VVD suggereerde dat de overlast van vorig jaar het gevolg was van de sluiting van café Moeke Spijkstra. "Er zijn meer mensen die het vooral naar hun zin hebben gehad", aldus Jan Hoijtink van de VVD. "Zou het niet verstandiger zijn eerst maar eens af te wachten hoe het dit jaar uitpakt, vooral nu Moeke Spijkstra dit jaar wel open is?"

Hoijtink is bang dat het anders zo blijft. "Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het overhaaste besluit ooit wordt teruggedraaid." De coalitie wilde de motie niet steunen. "Met de recente overlast van de kermis in Bussum in het hoofd is het zaak een weloverwogen beslissing te nemen", meende Willem Pel van Hart voor Blaricum.

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch gaf aan dat het collegebesluit om de kermis in het weekend te versoberen niet alleen is genomen vanwege de overlast van vorig jaar. "Om de kermis weer 'dorpser' te maken, zouden de cafés alleen voor de inwoners moeten zijn. Dat willen we bereiken door net als vroeger geen grote evenementen meer te houden."

Bovendien benadrukte de burgemeester dat het niet zo is dat de zaterdagavond wordt 'gesloten'. "Er zijn gewoon drie horecazaken open. We gaan enkel niet adverteren en er komen geen live-optredens en tenten."

Eerder is tijdens een rondetafelgesprek besloten het kermisdebacle te bespreken tijdens het presidium van 9 april. Pel: "Wellicht geeft ons dat aanleiding om de plannen bij te stellen, maar deze motie vind ik nu te kort door de bocht."