HUIZEN - In dit 25-jarig jubileumjaar organiseert Stichting Kanker in Beeld in samenwerking met het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen de expositie Verwoorden- Verklanken- Verbeelden- Verwerken met werken van (ex-) kankerpatiënten en hun naasten. De expositie is te bezichtigen van 22 oktober 2022 t/m 8 januari 2023 en is gratis toegankelijk voor alle museumbezoekers.

Bij deze expositie worden werken getoond van mensen die geconfronteerd zijn met kanker; ze zijn gemaakt in de Beelden voor je Leven ateliers van Stichting Kanker in Beeld. Kanker heeft niet alleen een grote impact op het lichaam maar ook op de geest. De diagnose kanker zet voor de patiënt en diens naasten de wereld op zijn kop. Gevoelens van woede, verdriet, angst en hoop wisselen elkaar in snel tempo af. In een Beelden voor je Leven atelier ervaren mensen dat zij niet alleen met woorden hun gevoelens en gedachten kunnen verbeelden, maar ook door creatief bezig te zijn. Het gaat niet om ‘kunst maken’, maar om uitdrukking geven aan wat er van binnen speelt, precies zoals je je op dat moment voelt.

Deze expositie is niet alleen interessant voor mensen die zelf te maken hebben met kanker. De kracht, schoonheid en intimiteit van deze werken is universeel en kan daarom tot ieders verbeelding spreken. Bij de samenstelling van deze expositie was het uitgangspunt om werken te selecteren die raken en aanspreken. Het gaat niet om ‘kunst maken’, maar om uitdrukking geven aan wat er van binnen speelt, precies zoals het op dat moment voelbaar is. Daarover komen de makers in een persoonlijk geschreven toelichting bij ieder werk zelf aan het woord.

‘Het atelier heeft mij geholpen met het uiten van al mijn emoties, in alle kleuren. Niet alleen het verdriet en het donker, maar ook het licht, de warmte en de zonnestralen. Dat is de kracht die ik voel in mezelf. Die helpt mij door mijn behandelingen heen te komen.’
Karin Schoenmaker, deelneemster Beelden voor je Leven Heerenveen

Stichting Kanker in Beeld ontwikkelt, faciliteert en financiert creatieve en beeldende initiatieven waarbij de verwerking van kanker centraal staat. Aan Kanker in Beeld zijn 9 ateliers, een aantal theatergroepen, dansgroepen en 30 koren verbonden. Dansen voor je Leven is dit jubileumjaar van start gegaan. De activiteiten zijn gericht op (ex-)kankerpatiënten en hun naasten en vinden in het hele land plaats. Creatieve expressie is een aanvullende ondersteuning op reguliere behandeling en psychosociale nazorg en levert daarmee een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven www.kankerinbeeld.nl.