HILVERSUM - Deze week heeft de coalitie in Hilversum het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Hilversum Koesteren’ gepresenteerd voor het versnellen van het verduurzamen. Kan dit ook iets met het ervaren van geluk te maken hebben.

Dit is wel het geval per Hans Beekman, voorzitter van Stichting de Weg naar het Geluk. In Nederland gebruiken bijna een miljoen mensen antidepressiva, om maar niet te beginnen over zelfmedicatie met alcohol en andere middelen. Hans wil hier wat aan doen en geeft aan dat geluk met bijna alle facetten van het leven te maken hebben. Zelfs met verduurzaming.

Onderwijs als onderdeel van duurzaamheid
Hans deelt nu al twee jaar lang boekjes uit in Hilversum van Stichting de Weg naar het Geluk, net zoals hij komende zaterdag 4 juni ook weer gaat doen. In het boekje staan 21 leefregels voor een gelukkig leven. Leefregel 12 geeft aan: “Het idee dat we allemaal medeverantwoordelijk zijn voor onze planeet en dat we allemaal kunnen en moeten meehelpen om er goed voor te zorgen, lijkt misschien heel ver te gaan, en voor sommigen is het misschien niet realistisch. Maar in deze tijd is het nu eenmaal zo dat wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt – hoe ver dat ook weg is – van invloed kan zijn op wat er bij ons thuis gebeurt.”

Van dit hoofdstuk is ook een video gemaakt die hier te zien is.

Om die reden steunt Hans verduurzaming absoluut, echter wil hij een punt aangeven. Wetten, regels en overheidssubsidies voor iets als verduurzaming zijn voor een groot deel alleen nodig omdat mensen zelf niet verantwoordelijkheid nemen. Naar het idee van de stichting zou de wereld er beter aan toe zijn, en de overheid het makkelijker hebben, als ze mensen meer zouden onderwijzen om de juiste keuze te maken. Met het Nederlandse team van de internationale organisatie willen ze in totaal 20,000 boekjes uitdelen in Hilversum.