HILVERSUM - Het kruispunt Minckelersstraat bij de Anthony Fokkerweg en de Verlegde weg over Anna’s Hoeve (in aanleg) krijgt een nieuwe inrichting.


Hierdoor kan het verkeer begin 2023 veilig van en naar de nieuwe Verlegde Weg over Anna’s Hoeve langs het spoor.

De werkzaamheden aan het kruispunt Minckelersstraat-Anthony Fokkerweg starten maandag 24 oktober en duren tot eind december 2022. Vooruitlopend krijgt de Verlegde Weg over Anna’s Hoeve, tussen de Minckelersstraat en de Mussenstraat, komende week nieuwe riolering en bestrating en worden delen van de weg en de berm gesaneerd. Begin 2023 worden de laatste werkzaamheden rondom de Verlegde Weg over Anna’s Hoeve uitgevoerd. Het kruispunt Zandheuvelweg/ Verlegde Weg over Anna’s Hoeve wordt verder aangepast en de bestaande Weg over Anna’s Hoeve, tussen de Minckelersstraat en de Goyergracht, wordt verwijderd.

Omleiding fietsers en wandelaars

Om het sanerings- en rioleringswerk veilig uit te voeren is het fiets- en voetpad op de Liebergerweg, tussen de Anthony Fokkerweg en de wijk Anna’s Hoeve vanaf donderdag 13 oktober afgesloten. Fietsers van en naar de Liebergerweg en Anna’s Hoeve worden omgeleid via de Minckelersstraat. Voetgangers kunnen ook bij de Mussenstraat oversteken.

Omleiding autoverkeer

Van maandag 24 oktober tot eind december rijdt doorgaand autoverkeer van Hilversum richting Baarn via de Kamerlingh Onnesweg, de Liebergerweg en Mussenstraat, over de Verlegde Weg over Anna’s Hoeve (in aanleg) langs het spoor. Lokaal verkeer richting de wijk Anna’s Hoeve rijdt via de Kamerlingh Onnesweg, Anthony Fokkerweg, Anton Philipsweg, Rogier van Otterloostraat en de Minckelersstraat. Voor verkeer op de Minckelersstraat blijft de richting Hilversum mogelijk.

Na ongeveer 4 weken wordt het kruispunt bij de Minckelersstraat geheel afgesloten voor autoverkeer. Vanaf maandag 21 november tot eind december rijdt doorgaand verkeer van Baarn richting Hilversum ook via de nieuwe Verlegde Weg over Anna’s Hoeve. Verkeer rijdt langs het spoor naar de Mussenstraat, Anthony Fokkerweg en Minckelersstraat. Lokaal verkeer vanuit de wijk Anna’s Hoeve richting centrum, rijdt via de Minckelersstraat, Rogier van Otterloostraat, Anton Philipsweg, Anthony Fokkerweg en de Kamerlingh Onnesweg.

HOV in ’t Gooi

De aanleg van de nieuwe Verlegde Weg over Anna’s Hoeve en de inrichting van het kruispunt Minckelerstraat zijn onderdeel van het project HOV in 't Gooi. Daarbij wordt de verschillende infrastructuur (spoor, weg en busbaan) bijeen gebracht en komt op de locatie van de huidige Weg over Anna’s Hoeve natuur. Eind dit jaar rijdt de HOV-bus over een vrije busbaan tussen het Hilversum CS en de A27. Hierdoor kunnen reizigers erop rekenen dat de bus op tijd is, ook in de spits! Door de aanleg van de nieuwe HOV-busverbinding verbetert de regionale bereikbaarheid van bijvoorbeeld het ziekenhuis en komt er een vlotte verbinding met Eemnes, Blaricum en Huizen.