NAARDEN - De spoorlijn die dwars door het natuurgebied Naardermeer loopt, is niet langer een dodelijke barrière voor veel kleine dieren.


De dwarsligger faunapassage, die 2 jaar geleden in opdracht van provincie Noord-Holland werd geplaatst, werkt. Dat is de conclusie na een zorgvuldig monitoringsonderzoek. Naast de verwachte passanten, waren er ook onverwachte overstekers zoals de das.

In de zomer van 2019 zijn in opdracht van Noord-Holland, tijdens grootschalige werkzaamheden door ProRail aan het spoortraject Naarden-Bussum, 9 faunapassages aangelegd. 2 daarvan zijn zo ontworpen dat kleine dieren direct onder het spoor kunnen oversteken.

Sindsdien zijn deze 2 faunapassages geobserveerd om vast te stellen welke dieren van de passage gebruikmaken en met welke frequentie. De passages werden gebruikt door veel meer diersoorten dan vooraf was voorzien. Behalve door amfibieën werd de faunapassage gebruikt door ringslangen en kikkers. Er passeerden zelfs een boommarter en een das.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Direct na de plaatsing kregen we al berichten dat dieren deze bijzondere faunapassages vonden en gebruikten. Dat de dwarsliggers worden gebruikt door een veel breder scala aan soorten dan in eerste instantie was voorzien is ontzettend goed nieuws. Het verbinden van natuurgebieden, in dit geval het Naardermeer, helpt deze diersoorten aan een groter leefgebied. Daardoor hebben ze betere overlevingskansen.”

550.000 foto’s

De observaties werden onder andere gedaan door een zogeheten ‘timelapse setup’. Deze camera’s maakten elke 5 minuten een foto. Hierdoor werd de kans om een reptiel of amfibie vast te leggen groter. Er zijn inmiddels ruim 550.000 foto’s gemaakt, 5.684 waarnemingen van dieren gedaan en maar liefst 559 gevalideerde passages vastgesteld waarbij de dieren aan beide kanten van de passage werden gezien.

Onderhoud

Vanuit het oogpunt van Prorail zijn er geen negatieve consequenties voor het gebruik van de spoorlijn gevonden. De dwarsligger faunapassage is universeel inpasbaar op het spoor en het reguliere onderhoud aan het spoor kan gewoon plaatsvinden. Daarnaast is deze passage snel en eenvoudig in te bouwen.

Naardermeer

In natuurgebied Naardermeer van Natuurmonumenten vormde het spoor tussen Naarden en Weesp een onneembare hindernis voor kleine dieren. Dieren die zich over de grond voortbewegen konden niet zonder groot levensgevaar van de ene naar de andere kant. Door de aanleg van 9 faunapassages, waaronder de 2 dwarsliggers die zijn ontworpen door advies- en ingenieursbureau Movares, is het leefgebied van onder andere otters, heikikkers en ringslangen vele malen groter.